Instrukcja uprawy pieczarki 


Podłoża do uprawy pieczarek bywają (najbardziej popularne) II i III fazy. Faza II to podłoże, do którego została wsiana grzybnia pieczarki, natomiast  III faza to podłoże z już przerośniętą grzybnią.

 

 

Podstawowe warunki uprawy

 

Podłoże do uprawy pieczarek wymaga temperatury pokojowej. Niezależnie od tego czy podłoże znajduje się w pudełku czy w zafoliowanej kostce, należy obciąć górną warstwę folii (w przypadku pudełka odwinąć brzegi), i przykryć podłoże papierem gazetowym, który należy regularnie zraszać wodą. Nie wolno podlewać podłoża tak jak robimy to z kwiatami doniczkowymi, ponieważ woda nie może pozostawać na dnie worka foliowego czy też na dnie kostki. Lepiej podlewać podłoże często i niewielką ilością wody,  aniżeli rzadko i dużo. Należy starać się aby gazeta była cały czas wilgotna. Dla tego celu najlepiej używać spryskiwacza. Do przykrywania podłoża nadaje się tylko najzwyklejszy papier. Nie można wykorzystywać papier na przykład od katalogów czy czasopism, ponieważ on nie przepuszcza wody, co w rezultacie będzie fatalnym w skutkach dla uprawy pieczarek. W profesjonalnych pieczarkarniach podtrzymuje się wilgotność powietrza na poziomie 90-95%. Grzybnia rozwija się w ciągu 14-16 dni .

Po tym czasie należy zdjąć gazetę z powierzchni uprawy. Powierzchnia podłoża powinna być biała od przerośniętej w niej grzybni. Następny krok to przykrywanie podłoża ziemią okrywową. Ziemia okrywowa jest mieszaniną torfu i kredy. Odczyn kredy powinien wynosić pH 7,4-7,5. Grubość okrywy powinna wynosić kilka centymetrów. Nie należy okrywy ubijać aby nie zablokować wymianę powietrza z grzybnią pieczarki. Okrywa powinna być maksymalnie wilgotna. Dla utrzymania wilgotności można przykryć podłoże wraz z okrywą folią  pozostawiając przestrzeń pomiędzy folią a podłożem. W najbliższe 7- 10 dni grzybnia zacznie wrastać w ziemię okrywową.  Tuż pod samą powierzchnią ziemi musi pokazać się biała grzybnia . Folię w tym czasie można już usunąć. Potem można trochę obniżyć temperaturę w pomieszczeniu, gdzie prowadzimy uprawę, aby wywołać tak zwany "szok". A także można  zacząć intensywniej wietrzyć pomieszczenie by obniżyć poziom CO2.

 

 

Pierwszy rzut

 

Po trzech tygodniach od nałożenia okrywy na podłoże otrzymujemy pierwszy rzut pieczarek. Pieczarki plonują w tak zwanych rzutach, przy czym pierwszy to około 50% plonu. W czasie zbiorów należy usuwać resztki grzybów, a tak że chore owocniki. 
Ten skrócony opis dotyczy uprawy II fazy. W uprawie III fazy pomija czas, kiedy podłoże stoi przykryte gazetą, tylko rozpoczyna się uprawa od przykrywania podłoża ziemią okrywową.